Eden izmed strateških ciljev Višje strokovne šole Šolskega centra Nova Gorica na področju internacionalizacije je povečanje števila mobilnosti predavateljev z namenom strokovnega izpopolnjevanja. Bistveno prednost višješolskih programov v primerjavi z visokošolskimi programi predstavlja praktično izobraževanje pri delodajalcih ter povezovanje s podjetji. Uspešno in učinkovito sodelovanje naše šole z delodajalci je eden izmed ključnih področij v procesu kakovosti višje strokovne šole. V ta namen je devet predavateljev (od tega oba organizatorja praktičnega izobraževanja), ravnatelj VSŠ ter direktor centra obiskalo partnersko šolo IES Abastos v Valencii.

Rdeča nit strokovnega usposabljanja v programu Erasmus+ je pridobiti znanja, izmenjati izkušnje in spoznati dobre prakse s področja sodelovanja šole s podjetji v procesu praktičnega izobraževanja.

Tudi na IES Abastos je praktično izobraževanje ključni vezni člen med šolo in delodajalci. Izmenjava dobrih praks na področju praktičnega izobraževanja pripomore k povečanju uspešnosti in učinkovitosti v procesu krepitve odnosov in sodelovanja med šolo in delodajalci.

Več v pripetem poročilu Erasmus+ Valencia 2022