Podelitev smo zaradi ukrepov, povezanih z epidemijo novega koronavirusa, tokrat izpeljali jeseni, upoštevaje vse varnostne ukrepe. Kljub temu je bilo vzdušje prijetno. Študente sta nagovorila direktor Šolskega centra Nova Gorica, mag. Miran Saksida ter ravnatelj Višje strokovne šole Egon Pipan.

Po podelitvi diplomskih listin, smo podelili tudi priznanje za najboljšo diplomsko nalogo. Člani komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti na višji strokovni šoli so pregledali predloge in se odločili, da priznanje prejme inženir mehatronike Gašper Šuligoj.

Diplomska naloga z naslovom Razvoj testne metode za preverjanje sposobnosti varjenja folije na vhodni kontroli, je nastala pod mentorstvom  predavatelja  Roberta Vermiglia, dipl. inž. strojništva. Gašper Šuligoj v svoji diplomski nalogi predstavi postopek zagotavljanja kakovosti vhodne kontrole z uporabo meritev, mehatronskega sistema ter statistične obdelave podatkov. Po vsebini,  zahtevnosti in interdisciplinarnosti diplomsko delo Gašperja Šuligoja presega klasične okvire diplomskega dela, saj predstavlja velik potencial in dodano vrednost na področju gospodarstva.

Vsem diplomantkam in diplomantom iskreno čestitamo!

Fotografije s podelitve (avtorica je Julija Černe)  si oglejte na tem naslovu.