Poimenska sestava organov VSŠ (Strateški svet, Študijska komisija, Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti , Študentski svet) je v dokumentu .