Študenti so pridobili praktična znanja podprta s teoretičnimi osnovami o osnovah avtomatizacije.

Vaje so se izvajale na mehatronskih sistemih FESTO in drugih napravah, ki so opremljene z industrijskimi komponentami. Pridobljeno znanje jim bo pomagalo k boljšemu razumevanju avtomatiziranih industrijskih procesov na prihajajočem izobraževanju v podjetjih.