V programu Upravljanje podeželja in krajine smo se odločili, da s terenskim delom nekoliko prehitimo teoretičen del.

Z dr. Jano Laganis iz Zavoda za varstvo narave smo se v mestnem gozdu Panovec pobliže spoznali s problematiko ohranjanja naravnih ekosistemov in težav z vdorom tujerodnih invazivnih vrst. Počutili smo se zelo koristne, saj smo pomagali pri odstranjevanju invazivnega črnoplodega mrkača, amerikanskega javora in enoletne suholetnice, ki s svojo veliko invazivnostjo domorodnemu rastju jemljejo hrano in prostor.

S konkretnim prepoznavanjem težav, ki jih povzročajo tujerodne invazivke na terenu, bodo študenti lažje sledili vsebinam s tega področja, ki jih srečajo v predavalnici.

Rosana Vrh Makarovič