Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije in Višja strokovna šola ŠCNG sta v okviru aktivnosti Razvoj vseživljenjske karierne orientacije in svetovanja v višjem strokovnem izobraževanju, organizirali POSLOVNI ZAJTRK, ki je potekal v sredo, 20. oktobra 2021 med 10. in 12. uro na Medpodjetniškem izobraževalnem centru Šolskega centra Nova Gorica.

Na srečanju so študenti VSŠ in delodajalci navezali nove stike, delodajalci pa so študentom predstavili svoja pričakovanja in potrebe.

Poslovni zajtrk v Novi Gorici