Vabimo, da se vpišete v izredni študij programa Informatike in Mehatronike.

Vpis je možen do 28. oktobra 2022 kar na naši Višji strokovni šoli, vse informacije so na razpolago v referatu.

Vabljeni!

referentka: Martina Kodelja, univ. dipl. bibl.

telefon: +386 (0)5 6205 770

e-naslov: vssreferat@scng.si