Kandidatom za vpis v redni študij na VSŠ (programi: Informatika, Mehatronika in Upravljanje podeželja in krajine), ki se zaradi upravičenih razlogov (bolezen, nesreče, bivanje v tujini ipd.) niso mogli vpisati v rednih rokih, lahko ravnatelj odobri naknadni vpis.

Višješolska prijavna služba bo za naknadni vpis v redni študij v študijsko leto 2021/2022 preverjala izpolnjevanje vpisnih pogojev od 24. 9. 2021 do 30. 9. 2021. Kandidati za vpis v naknadnem roku naj izpolnijo priloženi obrazec in ga pošljejo na elektronski naslov vssreferat@scng.si.

PRIJAVNICA-naknadni vpis po 2. vpisnem roku