V petek, 17. septembra 2021 smo na Višji strokovni šoli podelili diplomske listine 34 diplomantom in diplomantkam generacije 2020/2021, in sicer 20 inženirjem in inženirki informatike, 12 inženirjem mehatronike ter dvema inženirkama kmetijstva in krajine.

Podelitev smo zaradi epidemije Covid 19 tudi letos izvedli šele jeseni ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov. Kljub temu je bilo vzdušje prijetno. Študente so nagovorili direktor Šolskega centra Nova Gorica, mag. Miran Saksida, ravnatelj Višje strokovne šole, gospod Egon Pipan ter predstavnica Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, mag. Katja Dovžak.

Podelili smo tudi priznanje za najboljšo diplomsko nalogo. Člani Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti na Višji strokovni šoli so po pregledu predlaganih diplomskih del z glasovanjem odločili, da priznanje prejme Matic Ozebek, inženir informatike.

Najboljša diplomska naloga 2021

Diplomska naloga z naslovom Vstop na kanadski trg: informacijski in poslovni vidik predstavlja poglobljen analitični pristop glede možnosti širitve produkta AmblyoPlay na kanadski trg. Gre za terapijo vida za otroke, ki je namenjena odpravljanju ambliopije, strabizma in nezadostne konvergence. Matic Ozebek v svoji diplomski nalogi  z veliko natančnostjo analizira značilnosti kanadskega trga ter obstoječo konkurenco, podaja poglobljen akcijski načrt vstopa na trg ter definira orodja, tehnike in načine marketinških in marketinško komunikacijskih aktivnosti. Pri tem skozi celotno nalogo ohranja celostni pogled na problematiko, kar je eden izmed ključnih in obenem najzahtevnejših dejavnikov za uspešno in učinkovito snovanje strategije. Diplomsko delo je zgleden primer prenosa znanja v prakso ter s tem povezovanja z gospodarstvom, kar je glavna značilnost ter prednost študija na višjih strokovnih šolah. Diplomska naloga je nastala pod mentorstvom dr. Aleša Tankosića in somentorstvom mag. Polone Žigon.