S sprejetjem Odloka z dne 28. 3. 2021 o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja se od vključno 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021 ponovno začasno prepoveduje zbiranje ljudi zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19.

Vstop v stavbo šole v navedenem obdobju ni dovoljen zaposlenim, dijakom, staršem, študentom, udeležencem izobraževanja odraslih ter vsem ostalim.

Vse pedagoške dejavnosti za redne in izredne študente se bodo izvajale na daljavo po veljavnem urniku.

Študenti naj se za nujne zadeve obrnejo na referat preko elektronske pošte.

Hvala za razumevanje!

direktor ŠC Nova Gorica

mag. Miran Saksida