Študentje in predavatelji Višje strokovne šole Nova Gorica o pomenu Erasmusa z vidika širitve obzorja in osebnega zadovoljstva, ozaveščanja EU dimenzij.