Kontaktna oseba delodajalca za kandidate: Egon Pipan, Martina Kodelja

Opis delovnih nalog: Izvajanje predavanj in vaj v programih višješolskega izobraževanje v oddelkih za izobraževanje odraslih

Trajanje zaposlitve: določen čas s skrajšanim delovnim časom

Pogoji za zaposlitev: potrjena habilitacija za višješolskega predavatelja, pridobljena pedagoško andragoška izobrazba in opravljen strokovni izpit

Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti na e-naslov vss@scng.si

Prijava naj vsebuje: dokazilo o imenovanju v naziv višješolski predavatelj za predmet, opravljenem strokovnem izpitu in pedagoško-andragoško izobrazbi

Urnik dela: v popoldanskem času po 16 uri

Datum objave prostih delovnih mest: 13. 9. 2021

 

Naziv delovnega mesta Predmet Predvideno število pedagoških ur % zaposlitve Prijava do
Predavatelj VSŠ STJ -Strokovna terminologija v tujem jeziku 44 11,46% 17. 9. 2021
Predavatelj VSŠ RAI – Računalništvo in informatika 36 9,38% 17. 9. 2021
Predavatelj VSŠ EKP – Ekonomika podjetja 42 10,94% 17. 9. 2021
Predavatelj VSŠ ISS – izdelovanje spletnih strani 36 9,38% 17. 9. 2021
Predavatelj VSŠ RVP – Računalniško vodeni procesi 36 9,38% 17. 9. 2021
Predavatelj VSŠ ORS – Osnove zgradbe in delovanja rač. sistemov 36 9,38% 17. 9. 2021
Predavatelj VSŠ ZBP I – Zbirke podatkov 1 44 11,46% 17. 9. 2021
Predavatelj VSŠ ZBP II – Zbirke podatkov 2 44 11,46% 17. 9. 2021
Predavatelj VSŠ INS – Informacijski sistemi 36 9,38% 17. 9. 2021
Predavatelj VSŠ ELP – Elektronsko poslovanje 36 9,38% 17. 9. 2021
Predavatelj VSŠ SME I – Sistemi mehatronike 1 44 11,46% 17. 9. 2021
Predavatelj VSŠ SME II – Sistemi mehatronike 2 40 10,42% 17. 9. 2021
Predavatelj VSŠ TPP – Tehniški predpisi in projektiranje 36 9,38% 17. 9. 2021
Predavatelj VSŠ TPR – Tehnološki procesi 36 9,38% 17. 9. 2021
Predavatelj VSŠ ROS 1 – Robotski sistemi 1 36 9,38% 17. 9. 2021