Kontaktna oseba delodajalca za kandidate: Egon Pipan, Martina Kodelja

Opis delovnih nalog: Izvajanje predavanj in vaj v programih višješolskega izobraževanje v oddelkih za izobraževanje odraslih

Trajanje zaposlitve: določen čas s skrajšanim delovnim časom

Pogoji za zaposlitev: potrjena habilitacija za višješolskega predavatelja, pridobljena pedagoško andragoška izobrazba in opravljen strokovni izpit

Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti na e-naslov vss@scng.si

Prijava naj vsebuje: dokazilo o imenovanju v naziv višješolski predavatelj za predmet, opravljenem strokovnem izpitu in pedagoško-andragoško izobrazbi

Urnik dela: v popoldanskem času po 16. uri

Datum objave prostih delovnih mest: 3. 10. 2019

Vsi podatki se nahajajo v dokumentu  Razpis delovna mesta 3.10.2019.