V sporazumu sta podpisnici opredelili sodelovanje na pedagoškem področju, zlasti prek vključevanja praktičnih znanj v pedagoški proces in vključevanja študentov Višje strokovne šole v delovno okolje, sodelovanje na raziskovalnem področju, predvsem pri prijavljanju, pridobivanju in izvajanju skupnih razvojno-raziskovalnih projektov ter sodelovanje pri vzpostavljanju materialnih pogojev za razvoj dobre poslovne prakse na področju računalništva in informatike.

Povezovanje akademske sfere s sfero gospodarstva je za Actual ključnega pomena, tako zaradi pridobivanja ustreznega, kompetentnega kadra, kot za sodelovanje pri vzpostavljanju študijskih programov za oblikovanja ustreznih kompetenc študentov.

Actual ima tak sporazum že sklenjen z Univerzo na Primorskem, Fakulteto za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije ter Univerzo v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet. S podpisom tega sporazuma pa nadaljuje svojo vizijo intenzivnega in neizogibnega povezovanja z akademsko sfero.

Actual